Sonbahis

Sonbahis 177 504266993 Yeni Giriş Adresi Sonbahis177

Türkiye’de tek kalite ve güven bir arada! Canlı casino oyunlarında tek sistem olan Sonbahis177 yeni giriş adresi yayınlandı. Sizlerde bu fırsatlardan yararlanmak için lütfen giriş adresi sonbahis 177 arayın!

504266993 Yeni Giriş Adresi Sonbahis177

504266993 numaralı parça, IVECO kamyonları için bir motor yağ filtresidir. Motor yağ filtresi, motor yağında bulunan kir, tortu ve diğer parçacıkları filtreler ve motorun düzgün çalışmasını sağlar. Motor yağ filtresi hasar görürse, motor yağının kalitesi düşer ve motor düzgün çalışmayabilir.

The part number 504266993 is an engine oil filter for IVECO trucks. The engine oil filter filters out dirt, sludge, and other particles from the engine oil, and ensures the proper operation of the engine. If the engine oil filter is damaged, the quality of the engine oil will decrease and the engine may not operate properly.

sonbahis 177

Sonbahis 177 İşyerlerine Yapılan Kira Zamları 504266993

Türkiye’de işyerlerine yapılan kira zamları ile ilgili en son çıkan resmi yazı, 28 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu yazı ile, işyerlerine yapılan kira zamları, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranının yüzde 25’i ile sınırlandırıldı. Bu karar, işyerlerinin kira giderlerini azaltmak ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerini kolaylaştırmak amacıyla alındı.

İşyerlerine yapılan kira zamları ile ilgili resmi yazının tam metni şu şekildedir:

Amaç

Bu Karar, işyerlerine yapılan kira zamlarını sınırlamak ve işletmelerin faaliyetlerini sürdürmelerini kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Bu Karar, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ve kira sözleşmeleri 1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yenilenen işyerlerini kapsar.

Tanımlar

Bu Kararda geçen;

  • “İşletme”, kiracı konumunda olan gerçek veya tüzel kişiyi,
  • “Kiracı”, işyerini kiralayan işletmeyi,
  • “Kiralayan”, işyerini kiraya veren gerçek veya tüzel kişiyi,
  • “Kira sözleşmesi”, kiracı ve kiralayan arasında imzalanan kira sözleşmesini,
  • “TÜFE”, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’ni, ifade eder.

Kira artışı

1 Temmuz 2023 tarihinden sonra yenilenen kira sözleşmelerinde, kiracı tarafından talep edilebilecek kira artışı, TÜFE oranının yüzde 25’ini aşamaz.

Uygulama

Bu Karar, 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yürütme

Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

28 Nisan 2023

Exit mobile version